Mosquito-Borne Diseases (West Nile Virus in Dogs and Cats) | โรคที่เกิดจากยุง (โรคไข้ไวรัสเวสต์ไนล์ในสุนัขและแมว)

ข้อมูลเบื้องต้น

ยุง (Mosquito) เป็นแมลงขนาดเล็ก มีส่วนปากคล้ายท่อไว้ใช้ในการดูดเลือดและส่งผ่านปรสิตชนิดต่างๆไปยังสุนัขและแมวที่ถูกกัด การเข้าทำลายของแมลงชนิดนี้มักจะเลือกเข้าทำลายในบริเวณใบหู และจมูกของสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีขนปกคลุมเพียงเล็กน้อยและง่ายต่อการเข้าทำลายของพวกมัน ยุงที่กัดจะก่อให้เกิดอาการคันอย่างรุนแรง เช่นเดียวกับอาการที่เกิดขึ้นในมนุษย์และยังสามารถแพร่กระจายโรคที่ร้ายแรงอย่าง โรคไข้ไวรัสเวสต์ไนล์ ให้กับสุนัขและแมวได้ด้วยเช่นกัน


ประวัติ

ในปี ค.ศ. 1937 ไวรัสเวสต์ไนล์ (WNV) ถูกค้นพบที่ประเทศยูกันดา ต่อมาในปี ค.ศ. 1982 ได้มีการรายงานว่าเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ถูกแยกออกจากสุนัข ณ ทวีปแอฟริกาใต้ (บอตสวานา)  

และในปี ค.ศ. 1999 ถูกตรวจพบครั้งแรก ณ ทวีปอเมริกาเหนือ และอุบัติขึ้นในทวีปยุโรป แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลียและอเมริกาเหนือ โดยไวรัสชนิดนี้มีผลกระทบต่อมนุษย์ นก และสัตว์ชนิดอื่นๆ


คำอธิบาย

โรคไข้ไวรัสเวสต์ไนล์ (WNV) คือ โรคที่เกิดจากยุงเป็นตัวพาหะนำโรคและส่งผ่านเชื้อไวรัสไปยังสุนัขและแมวได้ ชนิดที่พบว่ามีการเข้าทำลายบ่อยที่สุดมักจะเป็นยุงสกุล Ochlerotatus spp. Aedes spp. (ยุงลาย) และยุงสกุล Culex spp. (ยุงรำคาญ) และจะพบได้มากในยุงรำคาญชนิด Culex pipiens ซึ่งเป็นแมลงพาหะขั้นแรกของโรคไข้ไวรัสเวสต์ไนล์ในสุนัขและแมว (WNV)

กลไกของการเกิดโรคไข้ไวรัสเวสต์ไนล์ในสุนัขและแมวจะเริ่มขึ้นเมื่อยุงชนิดดังกล่าวดูดเลือดของนกที่ติดเชื้อ โดยเชื้อไวรัสจะทำการฟักตัว 10-14 วัน ที่บริเวณระบบสืบพันธุ์และทำการเพิ่มจำนวนอยู่ภายในเยื่อผนังกระเพาะอาหารและเข้าไปสะสมที่บริเวณต่อมน้ำลายของยุง ในขณะที่ยุงกำลังกัด พวกมันจะหลั่งน้ำลายและแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปยังสุนัขและแมวที่ถูกกัดได้


อาการ

 • มีไข้

 • ซึมเศร้า
 • กล้ามเนื้อไม่ประสานกัน
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • กล้ามเนื้อกระตุก
 • ชัก
 • เป็นอัมพาต

เมื่อเกิดการติดเชื้อแล้วโดยส่วนมากมักไม่แสดงอาการใดๆ หรืออาจมีอาการที่ไม่รุนแรงมากนัก แต่หากมีอาการ สุนัขและแมวจะมีไข้ ซึมเศร้า กล้ามเนื้อไม่ประสานกัน กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อกระตุก ชัก และเป็นอัมพาต หากพบว่าสัตว์เลี้ยงของคุณมีอาการดังกล่าว ให้รีบพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อหาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมที่สุด


การรักษาและวิธีการป้องกัน

ยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโรคไข้ไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile Virus, WNV) ในสุนัขและแมว มีเพียงการประคับประคองอาการและการรักษาตามอาการที่แสดงออกมาเท่านั้น สำหรับวิธีการป้องกันจะเน้นไปที่การลดจำนวนประชากรของยุงภายในบ้านด้วยการปิดประตูให้สนิททุกครั้งหรือใช้สารป้องกันกำจัดยุงที่ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงของคุณ

 1. Wikipedia | Mosquito (West Nile Virus)
 2. Web.extension| About West Nile Virus
 3. Portal.ct | West-Nile-Virus-In-Domestic-Animals-and-Birds
 4. CDC | West Nile Virus
 5. Kile, J. C., Panella, N. A., Komar, N., Chow, C. C., MacNeil, A., Robbins, B., & Bunning, M. L. (2005). Serologic survey of cats and dogs during an epidemic of West Nile virus infection in humans. Journal of the American Veterinary Medical Association, 226(8), 1349–1353.
เพิ่งถูกอัปโหลด
สุขภาพ Stable Flies-Borne Diseases in Dogs and Cats | โรคที่เกิดจากแมลงวันคอกในสุนัขและแมว อาการที่พบได้บ่อยในโรคที่เกิดจากแมลงวันคอกในสุนัขและแมว คือ เป็นแผลบนผิวหนัง มีเลือดไหลออกจากผิวหนัง มีน้ำหนองไหลออกจากผิวหนัง เป็นต้น สุขภาพ Mosquito-Borne Diseases (Heartworm disease in Dogs and Cats ) | โรคที่เกิดจากยุง (โรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขและแมว) อาการที่พบได้บ่อยในโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขและแมว ได้แก่ คัน ระคายเคือง เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย และหัวใจล้มเหลว เป็นต้น สุขภาพ Horseflies-Borne Diseases in Dogs and Cats | โรคที่เกิดจากแมลงเหลือบในสุนัขและแมว อาการที่พบได้ทั่วไปในโรคที่เกิดจากเหลือบในสุนัขและแมว ได้แก่ คันอย่างรุนแรง มีเลือดและน้ำหนองไหลออกจากผิวหนัง เป็นต้น สุขภาพ Flea-Borne Diseases in Dogs and Cats | โรคที่เกิดจากหมัดในสุนัขและแมว อาการที่พบได้บ่อยในโรคที่เกิดจากหมัดในสุนัขและแมว ได้แก่ คันอย่างรุนแรง สูญเสียเลือด ขนร่วง และขาดน้ำ สุขภาพ Bed Bugs-Borne Diseases in Dogs and Cats | โรคที่เกิดจากตัวเรือดในสุนัขและแมว อาการที่พบได้บ่อยในโรคที่เกิดจากตัวเรือดในสุนัขและแมว คือ มีอาการคัน เกิดรอยแดงช้ำที่ผิวหนัง และเกิดอาการระคายเคือง เป็นต้น
Pet AZ Адрес +7 495 123-45-67