ภาวะฉุกเฉิน

ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับช่องท้อง ภาวะแพ้แบบฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจ ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อ ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือด ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับตับ ภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากาการติดเชื้อ ภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากมะเร็ง ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท ภาวะฉุกเฉินในระบบจักษุ (ตา) ภาวะฉุกเฉินในลูกสัตว์เลี้ยง ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับไตและระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อที่รุนแรง ภาวะฉุกเฉินจากการได้รับสารพิษ ภาวะฉุกเฉินจากการได้รับการบาดเจ็บ ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
เพิ่งถูกอัปโหลด
ภาวะฉุกเฉิน Allergic reactions | ปฏิกิริยาภูมิแพ้ ปฏิกิริยาภูมิแพ้เป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน มักจะมีภาวะ อาเจียน,อ้วก,เซื่องซึม,หายใจลำบาก และ ควบคุมปัสสาวะไม่ได้ ภาวะฉุกเฉิน First aid tutorial | การปฐมพยาบาลเบื้องต้น "ฉุกเฉิน" คือ ภาวะที่ต้องเร่งรีบ สถานการณ์ที่เป็นสิ่งที่มีความอันตรายต่อความมั่นคงของชีวิต (life-threatening situation) ถ้าหากไม่ช่วย หรือไม่มีการจัดการ อาจมีความเสี่ยงถึงชีวิตของสัตว์ ภาวะฉุกเฉิน Environmental emergencies | ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในรูปแบบอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถเกิดขึนได้ทั้งภายใน และภายนอกบ้าน รวมทั้งการเกิดเหตุจากไฟฟ้า จมน้ำ โรคลมแดด และภาะตัวเย็นเกินไป ภาวะฉุกเฉิน Trauma | ภาวะฉุกเฉินจากการได้รับบาดเจ็บ การบาดเจ็บของสัตว์เลี้ยงเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น การได้รับบาดเจ็บ ถูกทำร้ายโดยสัตว์อื่น ถูกเหยียบหรือตี อุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือ ตกจากที่สูง ภาวะฉุกเฉิน Toxicology | ภาวะฉุกเฉินจากการได้รับพิษ ภาวะฉุกเฉินจากการได้รับสารพิษ โดยส่วนใหญ่สารพิษจะเข้าสู่ร่างกายได้ 4 วิธี คือ การกิน การสูดดม การฉีด หรือการสัมผัส
Pet AZ Адрес +7 495 123-45-67