Reasons Why You Should Train Your Dog | นี่เป็นเหตุผลว่าทำไม? สุนัขของคุณควรได้รับการฝึก

1. สร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวก

การฝึกฝนในเชิงบวก เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับสุนัข ซึ่งต้องอาศัยความเชื่อใจซึ่งกันและกัน แทนการข่มขู่ ใช้กำลังกับพวกเขา สุนัขที่ผ่านการฝึกด้วยวิธีนี้จะทำให้มีพลังในเชิงบวก มีความอดทน สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ในสถาณการณ์ต่างๆ

Reasons Why You Should Train Your Dog / pet-az

2. เพื่อให้มีทักษะการใช้ชีวิต

สุนัขทุกตัวจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ต่อสภาพแวดล้อมภายในบ้าน หากพูดกันตรง ๆ ใคร ๆก็คงคิดว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงภายในเมือง จะสุขสบายกว่าสุนัขที่อยู่ในป่า มันอาจจะจริง แต่ความสุขสบายย่อมมาพร้อมกับความกดดัน เมื่อสุนัขต้องใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ ทางที่ดีควรแก้ปัญหาด้วยการสอนทักษะการฝึกสุนัขขั้นพื้นฐาน และเสริมสมรรถภาพทางกายให้แก่พวกเขา เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้สุนัขของคุณเกิดความวิตกกังวลและพฤติกรรมที่แสดงถึงความเครียดได้

Reasons Why You Should Train Your Dog / pet-az

3. เพื่อเพิ่มทักษะในการเข้าสังคม

การฝึกให้สุนัขใช้ชีวิตร่วมกับสังคม จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจในการรับมือกับแรงกดดันจากการใช้ชีวิตในเมืองได้ เพียงแค่คุณพาเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกัน เพื่อให้เขาลองสังเกต พูดคุย และที่สำคัญคือสอนให้ยอมรับการสัมผัสทางกายภาพจากคนรอบข้าง

Reasons Why You Should Train Your Dog / pet-az

4. เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์

การฝึกสุนัขเป็นการสร้างภาษาในการสื่อสารระหว่างคุณกับสุนัขของคุณ เพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้มีสุนัขมีความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต

Reasons Why You Should Train Your Dog / pet-az

5. ให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่ง

ในสุนัขหลายๆตัว ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าของ มักจะขาดมารยาทในการอยู่ร่วมกัน เมื่อทำพฤติกรรมที่ไม่ดี ก็ต้องจบลงด้วยการทำโทษ หรืออาจถูกไล่ออกจากบ้าน เพราะเจ้าของไม่สามารถอยู่ร่วมกับเขาได้อีกต่อไป วิธีการฝึกอบรมจะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ และยังสามารถแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีให้ดีขึ้น

Reasons Why You Should Train Your Dog / pet-az

  1. Positively | WHY SHOULD I TRAIN MY DOG?
เพิ่งถูกอัปโหลด
พฤติกรรม&การฝึก Kinds of Courses by k-9 BKK | หลักสูตรที่เปิดการฝึกสอน การฝึกอบรม เปิดโอกาสให้คุณได้รู้และเข้าใจว่าสุนัขของคุณมีกระบวนการคิดอย่างไร มันทำให้สุนัขของคุณมีโอกาสได้เรียนรู้กฎต่างๆ และหลายๆสิ่งที่คุณคาดหวังว่าพวกเขาจะทำได้ พฤติกรรม&การฝึก Dog Training For The Contest Or Show | การฝึกสุนัขเพื่อการประกวดหรือการแสดงโชว์ ต้องมีการเริ่มจากการฝึกตัวเราเองให้เป็นจ่าฝูง และมีวินัยในการฝึกน้องหมาก่อนในอันดับแรก สภาวะความเป็นผู้นำหรือที่เรียกว่า “จ่าฝูง” ของสุนัข เราจะต้องมีอารมณ์ที่เยือกเย็น สุขุม มีความอดทน แน่วแน่ในสิ่งที่กำลังทำ ฝึกฝนสุนัขอยู่ แสดงให้สุนัขเห็นว่าตัวของสุนัขเป็นผู้ตาม ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของหรือของผู้ฝึก
Pet AZ Адрес +7 495 123-45-67