Dog Training For The Contest Or Show | การฝึกสุนัขเพื่อการประกวดหรือการแสดงโชว์

ต้องมีการเริ่มจากการฝึกตัวเราเองให้เป็นจ่าฝูงและมีวินัยในการฝึกน้องหมาก่อนในอันดับแรก  สภาวะความเป็นผู้นำ “จ่าฝูง” ของสุนัข  เราจะต้องมีอารมณ์ที่เยือกเย็น สุขุม มีความอดทน แน่วแน่ในสิ่งที่กำลังทำ ฝึกฝนสุนัขอยู่  แสดงให้สุนัขเห็นว่าตัวของสุนัขเป็นผู้ตาม ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของหรือของผู้ฝึก ห้ามแสดงความก้าวร้าว แสดงอำนาจเหนือ ซึ่งความจริงจัง ตั้งใจจริง มั่นคงของผู้เลี้ยง คือกุญแจหลักที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื้อใจ ความรู้สึกมั่นคงของสุนัขให้เกิดขึ้นกับเรา 

(สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก หนังสือ จิตวิทยาง่ายๆ ในการฝึกตนเองให้เป็น "จ่าฝูง" ของสุนัข )

 Training For The Contest Or Show / pet-az

การฝึกสุนัขเพื่อเข้าประกวด 

ในการประกวดสุนัขนอกจากจะใช้การออกคำสั่งโดยการพูดแล้ว ยังเน้นการให้สัญญาณออกคำสั่ง, การดุ, และการเตือนด้วยการใช้สายตาเป็นหลัก ดังนั้นในการฝึกน้องหมาเพื่อเข้าประกวด จำเป็นต้องฝึกทั้งการใช้เสียงออกคำสั่ง และการใช้สายตา เจ้าของหรือผู้ฝึกจึงต้องออกคำสั่งทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไป  ซึ่งการฝึกสุนัขเพื่อการเข้าประกวดจำเป็นต้องฝึกดังนี้

1. ฝึกให้ทำตามคำสั่งขั้นพื้นฐาน

ก่อนจะฝึกเจาะลึกถึงในสนามแข่งขันการประกวดของสุนัข จะต้องผ่านบททดสอบ โดยการฝึกฝนขั้นพื้นฐาน ให้ผ่านเสียก่อน น้องหมาจะต้องรู้ชื่อของตัวเองให้ได้ และเรียนรู้คำสั่งพื้นฐาน เช่น ชิด, นั่ง, คอย, ยืน, หมอบ, มา เป็นต้น อีกทั้งต้องรู้จักกฎระเบียบวินัยโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงการฝึกสมาธิ ฝึกความอดทนต่างๆ ที่สุนัขจะต้องฝึกฝน จนสามารถควบคุมตัวเองได้

Training For The Contest Or Show / pet-az

2.  ฝึกให้คุ้นชินคนแปลกหน้าและสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง

การสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่แปลกใหม่ หรือคนแปลกหน้าเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอย่างหนัก ไม่แพ้กับการฝึกให้ทำตามคำสั่ง เพราะน้องหมาต้องไปประกวดตามสถานที่ต่างๆ พบกับคนแปลกหน้า นั่งรถไปที่ต่างๆ ถูกจูง, ถูกจับ, และถูกสัมผัสร่างกายโดยคนที่ไม่รู้จัก เพื่อไม่ให้สุนัขเกิดอาการหวาดกลัว, ตื่นตระหนก, แสดงความก้าวร้าวออกมา จึงจำเป็นต้องฝึกการพาออกสังคม ไปที่ต่างๆ ฝึกให้นั่งรถหรือเดินทาง ฝึกให้อยู่ในคอกเล็กๆหรืออยู่ในพื้นที่แคบๆได้ เป็นต้น

Training For The Contest Or Show / pet-az

 3. การฝึกยืนสำหรับการประกวด 

3.1 ขั้นแรกต้องมีการฝึกจับสุนัขให้ยืนตรง โดยให้ยืนบนโต๊ะหรือกล่องที่แข็งแรงพอ ที่จะสามารถรับน้ำหนักตัวของสุนัขแต่ละตัวได้ เพื่อที่เราจะสามารถเห็นภาพรวมของลำตัว ขา เท้า การยืนน้องหมาทั้งหมด โดยน้องหมาจะยืนอยู่ในตำแหน่งทางด้านขวาของเรา น้องหมาต้องอยู่ในท่าสวยงาม มีสมดุล เราสามารถล่อสุนัขให้ยืน หน้าตรง คอตั้งตรงงามสง่า ด้วยขนมที่ด้านหน้าของพวกเขา ถ้ายอมนิ่งก็ให้รางวัล ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าพวกเขาจะยอมยืนอยู่นิ่งๆ

3.2 ปรับแต่งหน้าของสุนัขให้หันมองซ้ายขวาและมองหน้าตรง อย่างสง่างาม หลังที่จากยืนนิ่งและสามารถมองหน้าตรงได้แล้ว ให้ลองจับกระบอกปากสุนัขเปลี่ยนตำแหน่งใบหน้าให้หันมองไปทางด้านซ้าย-ขวา โดยที่ตัวยังอยู่นิ่งในท่าและตำแหน่งเดิม ถ้าสุนัขทำได้ก็ให้ขนมเป็นรางวัล 

3.3 ปรับตำแหน่งขาของสุนัข  2 ขาหน้าต้องตั้งตรง อยู่ใต้หัวไหล่ที่แข็งแรง ท่อนขาไม่กางออกนอก ลำตัว หลังตรง ต้นขาหลังจะลาดลงเอียงไปทางด้านหลังเล็กน้อย แต่ท่อนขาล่างของขาหลังตั้งฉากกับพื้น ระยะห่างของ 2 ขาหลัง หางมองจากทางด้านหลังจะเห็นว่าขนานกัน และในการปรับตำแหน่งขา ถ้าจะปรับตำแหน่งขาซ้ายให้เอามือซ้ายจับ ในตำแหน่งของหัวเข่าด้านซ้ายของสุนัขยกขึ้น และค่อยๆเคลื่อนไปในตำแหน่งที่เราต้องการ และไม่จับที่เท้าของสุนัขในการปรับย้ายตำแหน่ง  

Training For The Contest Or Show / pet-az

Training For The Contest Or Show / pet-az 

Training For The Contest Or Show / pet-az Training For The Contest Or Show / pet-az

 

4. การฝึกเดินในสนามประกวด

การฝึกเดินจำเป็นต้องใช้สายจูงในการฝึก สุนัขควรเดินอยู่ทางด้านซ้ายมือของเจ้าของหรือผู้ฝึกตลอดเวลา โดยใช้วิธีในการดึงดูดความสนใจของสุนัขก่อนในระยะเริ่มแรก อย่างเช่นใช้อาหารหรือของเล่นล่อสุนัข แล้วแต่ว่าธรรมชาติของสุนัขตัวนั้นๆสนใจในอะไร เจ้าของสามารถพาฝึกเดินในสวนสาธารณะหรือถนนในซอยหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่เงียบๆก่อน แล้วค่อยพัฒนาพาไปเดินในที่ที่มีเสียงดังขึ้น เพื่อให้พวกเขาคุ้นชินกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง การเดินควรพาเดินตามเส้นทางที่เป็นลักษณะวงกลม สามเหลี่ยม และทางตรง 

ลำดับการย่างก้าวจะต้องเริ่มจากขาหลังขวา แล้วตามด้วยขาหน้าขวา ต่อด้วยขาหลังซ้าย และขาหน้าซ้ายตามลำดับ เราต้องก้าวเดินให้สอดคล้องการกับเคลื่อนไหวของสุนัข ในขณะเดินจะมีการสั่งให้สุนัขหยุดในขณะเดินและนิ่งในท่ายืน น้องหมาจะต้องยืนสมดุลมั่งคงตามท่ามาตรฐาน เงยหน้ามองเรา แล้วให้ขนมเป็นรางวัล

Training For The Contest Or Show / pet-az

5. การฝึกวิ่งในสนามประกวด

สุนัขที่เข้าการประกวดจะต้องทั้งเดินและวิ่ง ให้กรรมการในสนามประกวดดู เพื่อแสดงให้เห็นความสามารถในการเคลื่อนไหว ได้อย่างสวยงามตามมาตรฐานสายพันธุ์ โดยในการฝึกเจ้าของจะต้องจูงสุนัขให้อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราเสมอ สุนัขจะต้องวิ่งห่างจากตัวเราในระยะที่พอเหมาะ โดยฝึกวิ่งไปกลับเป็นรูปสามเหลี่ยม และวิ่งเป็นวงกลม เช่นเดียวกับในสนามประกวด การวิ่งระหว่างเรากับสุนัขต้องสอดคล้องกันเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอ

 

เคล็ดลับดีๆ สำหรับการฝึกสุนัขเพื่อเข้าการประกวด 

1. การออกคำสั่งกับสุนัขจะต้องใช้คำสั่งสั้นๆ และไม่ควรเปลี่ยนแปลงคำสั่งตลอดเวลาการฝึก เพราะอาจทำให้สุนัขจะสับสนได้

2. ลองฝึกที่หน้ากระจกเราจะได้เห็นมุมมองจากกรรมการผู้ตัดสิน

3. ควรฝึกเป็นประจำทุกวัน อย่างสม่ำเสมอ ให้ฝึกคำสั่งหนึ่งประมาณ 10 นาที พักเล็กน้อยแล้วฝึกต่อ เจ้าของจะต้องมีวินัยในการฝึกสุนัข

4. ลองฝึกให้สุนัขได้รับการจูงให้เดิน วิ่งหรือการจับด้วยคนแปลกหน้า 

5. สายจูงที่ใช้จูงสุนัขควรใช้สายจูงที่ใช้ในการประกวดเพื่อให้สุนัขคุ้นชิน ได้แก่ Martingale Show Leads ที่มีโช้คง่ายต่อการควบคุมทิศทางการจูงสุนัข น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทาน หรือสายจูงโช๊คเชนสายShow Lead สำหรับจูงสุนัขพันธุ์ใหญ่ อย่างบ็อกเซอร์ เป็นต้น

Training For The Contest Or Show / pet-az

Training For The Contest Or Show / pet-az

  1. Wiki How | How to Train Your Dog for a Dog Show
  2. Dogilike | How To Train dogs for show
  3. Youtube | Dog Show Tips - Episode 2 - The Free Stack
  4. Youtube | Happy Legs The Perfect Show Pose
เพิ่งถูกอัปโหลด
พฤติกรรม&การฝึก Reasons Why You Should Train Your Dog | นี่เป็นเหตุผลว่าทำไม? สุนัขของคุณควรได้รับการฝึก การฝึกฝนในเชิงบวก เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับสุนัข ซึ่งต้องอาศัยความเชื่อใจซึ่งกันและกัน แทนการข่มขู่, ใช้กำลังกับพวกเขา สุนัขที่ผ่านการฝึกด้วยวิธีนี้จะทำให้มีพลังในเชิงบวก มีความอดทน สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ในสถาณการณ์ต่าง ๆ พฤติกรรม&การฝึก Kinds of Courses by k-9 BKK | หลักสูตรที่เปิดการฝึกสอน การฝึกอบรม เปิดโอกาสให้คุณได้รู้และเข้าใจว่าสุนัขของคุณมีกระบวนการคิดอย่างไร มันทำให้สุนัขของคุณมีโอกาสได้เรียนรู้กฎต่างๆ และหลายๆสิ่งที่คุณคาดหวังว่าพวกเขาจะทำได้
Pet AZ Адрес +7 495 123-45-67